Aerobic

Online přihláška

Kroužky a kurzy

/ zvolte příslušný odkaz

Je kondiční cvičení při hudbě zaměřené na rozvoj oběhové soustavy. Cvičení je zpočátku vykonáváno se střední intenzitou.

Děti se naučí základním krokům aerobicu, spojeným do choreografie odpovídající jejich schopnostem a věku.

Kroužek aerobicu je vhodný pro všechny děti, které mají rády pohyb a hudbu.

Do jednotlivých lekcí jsou propracovány i pohybové hry a aktivity, které u dětí podporují pohybové dovednosti a kladný vztah ke sportu.

S růstem dětí a rozvojem jejich dovedností je pak rozvíjena i tréninková jednotka. Zvyšuje se intenzita cvičení a sílí důraz na provedení jednotlivých prvků aerobiku. Lekce už více odpovídají tréninku sportovního oddílu a je předpokladem trénink 2x v týdnu.

Součástí lekcí jsou i silové bloky a nácviky skupinové choreografie s prostorovou orientací.

Velmi důležitou součástí tréninku je týmový duch a podpora všech členů skupiny.

TIP:
Ucelený přehled všech kroužků a kurzů naleznete vpravo v sekci ROZVRHY. V rychlé orientaci Vám pomůže barva kroužku z nabídky.