2. VZ přípravek – Slavia 30. 4 . ’18

2. Veřejné závody atletické přípravky na ASK Slavia Praha

Termín: pondělí 30. dubna 2018

Místo konání:
stadion ASK Slavia Praha – Eden,
Vladivostocká 10, Praha 10

Sraz účastníků:
hodinu před zahájením první disciplíny, přímo na stadionu ASK Slavia Praha. Na místě vyhledejte trenéra.

Věkové kategorie:
pouze přípravka (2007-2009).

Disciplíny: Časový pořad

Omezení počtu disciplín: 2 disciplíny!!!

Výběr disciplín: 60 m, 150 m, 800 m

Startovné: 50,- Kč za disciplínu

Platba startovného na nejbližším tréninku.
Za oddíl provede hromadnou platbu Atipic, z.s.

Závazná přihláška:   on line přihláška / přihlašujte všechny 2 disciplíny!!!
Nutné rychlé přihlášení, kapacita závodníků je omezená!
Prosím o informaci, že jste se zaregistrovali a zúčastníte se na info@atipic.cz

Co ještě sebou:
Dres
Pití – bez bublinek!!!
Lehkou svačinku

Upozornění pořadatelů!!! Upozorňujeme rodiče, že se nesmí pohybovat po ploše stadionu a smí se vyskytovat pouze na místech jim určeným – na tribuně a v okolí stadionu. Při nedodržení tohoto pravidla může dojít k diskvalifikaci závodníka.