4. VZ přípravek – Děkanka 29.9.′16

Veřejné závody atletické přípravky

st. přípravka ročníky 2005-2006
ml. přípravka ročníky 2007-2008

atl_draha

Termín: čtvrtek 29. září 2016

Místo konání: stadion Děkanka, Spartak Praha 4

Sraz účastníků: na Děkance 45 min. před svou 1. disciplínou
Děti se po příjezdu převléknou v šatně k tomu určené, vyhledají trenéra a 30 min. před zahájením své disciplíny se začnou rozcvičovat. Rodiče nebudou vstupovat na plochu stadionu, budou se pohybovat pouze v sektoru diváků!!!

Věkové kategorie:
přípravka (2005-2006), minipřípravka (2007-2008).

Disciplíny: Disciplíny a časový pořad

Omezení počtu disciplín: maximálně 2 disciplíny, výběr ponechám na dětech

Startovné:
40,- Kč za disciplínu

Každý půjde 2 disciplíny.
Rodiče zaplatí startovné ve stanovené výši, trenérovi,
na tréninku nejdéle do 27.9.2016.
Za oddíl provede hromadnou platbu a registraci Atipic, o.s.

Závazná přihláška:
N
utné zaslání do pátku 23.9. 2016 (do 18h.), na info@atipic.cz

současně je nutné uvedení způsobu dopravy!
Např.: Doprava vlastní + 2 volná místa, nebo Rádi bychom se zúčastnili, ale žádáme o dopravu…

Pokud někdo žádá o dopravu, je nutné uvedení následující věty:
Vyjadřuji souhlas s přepravením svého dítěte cizí osobou! Pozor, pomoc s přepravou dětí platí pouze na závody, ne zpět!!!

Co ještě sebou:
4 zavírací špendlíky na upevnění startovního čísla
Dres
Pití – bez bublinek!!!
Lehkou svačinku

Upozornění pořadatelů!!!
Upozorňujeme rodiče, že se nesmí pohybovat po ploše stadionu a smí se vyskytovat pouze na místech jim určeným – na tribuně a v okolí stadionu. Při nedodržení tohoto pravidla může dojít k diskvalifikaci závodníka.