Box

Box je všestranný a velmi technický sport. Sport, který rozvíjí tělo i mysl.

Koncepce tréninku podporuje u dětí všestrannost. Největší důraz je, ale kladen na zvládnutí techniky jednotlivých prvků boxu a rozvoj koordinace pohybu.

Propojení rozdílné práce paží a nohou v jeden ucelený pohyb
je dětem velkou výzvou a vyžaduje si více trpělivosti a času.

Děti se v tréninku seznámí s průpravnými cvičeními, nácviky úderů, obran, úhybů a jejich kombinacemi, stínovým boxem,
s boxem na lapy, boxem do pytlů, kondičním tréninkem, posilováním, strečinkem.

Naučí se skákat přes švihadlo typicky boxerským způsobem.

Do tréninku jsou propracovány průpravné hry. Smysl těchto
her spočívá nejen ve zpestření, ale hlavně v osvojení si nově
získaných způsobů pohybu.

Součástí tréninků je také práce ve dvojicích. Ke kontaktu vede poměrně dlouhá cesta a děti si ji musí projít postupně, proto
se není čeho obávat. Některé děti dosáhnou úrovně nácviků, jiné mohou směřovat až k řízenému boji, neboli sparingu.

V závislosti na tom jaké zkušenosti a dispozice děti mají,
je rozvíjena i tréninková jednotka.

Nemáme ambice sportovního oddílu, nepraktikujeme boj ve smyslu výkonnostního sportu, technická úroveň je, ale vysoká.

 

Kroužky a kurzy

TIP:
Ucelený přehled všech kroužků a kurzů naleznete vpravo v sekci ROZVRHY. V rychlé orientaci Vám pomůže barva kroužku z nabídky.