BOPO – Box Pondělí

Trénink /
Pondělí 14.45 – 15.30
Jílové u Prahy – tělocvična ZŠ
Určeno /
Dětem, které již mají zkušenosti z minulých let.
Charakter /
Vývoj tréninků je dán dispozicemi dítěte
a jeho boxerskými zkušenostmi z již dříve
absolvovaných tréninků. I nadále je třeba
prohlubovat základy jednotlivých technik
úderů, obran a jejich kombinací. Více se
však zaměřujeme na zvládnutí techniky
v pohybu, a to natolik, aby nám bylo
umožněno její funkční přenesení do boje.
Nepraktikujeme boj ve smyslu zápasu
výkonnostního sportu, ale po technické
stránce se na něj připravujeme.
Více se pracuje ve dvojicích, tréninky jsou
více kontaktní, ale řízené.
Cena /
bude stanovena ZŠ