BOST / Box Středa

Trénink /
Pondělí 13.40 – 14.25
Jílové u Prahy – tělocvična ZŠ
Určeno /
Všem dětem které mají zájem poznat
tradiční olympijský sport.
Charakter /
Trénink je zaměřen na zvládnutí
a prohloubení základních prvků boxu.
V tréninku převládají průpravné cviky,
ale své místo zde mají i pohybové hry.

Učíme se technikám z místa i v pohybu.
Nepraktikujeme boj ve smyslu zápasu
výkonnostního sportu, ale po technické
stránce se na něj připravujeme.
Děti se učí tréninkové morálce, která je
nezbytnou součástí každého sportu,
obzvláště pak bojového.

Vývoj tréninků je dán dispozicemi dítěte.

Cena /
Počet tréninků i cena je stanovena ZŠ
Platba /
Převodem na účet školy