Míčovky

Online přihláška

Kroužky a kurzy

/ zvolte příslušný odkaz

  • Míčovky nejsou aktivní, v případě zájmu vyplňte přihlášku, místo zkratky uveďte Vámi preferovaný den 

Podpora všestranného rozvoje pohybových dovedností a zdatnosti dítěte se zaměřením na práci s míčem a taktiku míčových her. Tréninky jsou koncipovány tak, aby v průběhu roku obsáhly co možná nejvíce dostupných míčových sportů se zachováním průpravy k jednotlivým charakteristickým prvkům pro dané sportovní odvětví. Upřednostněn je pohyb a práce s míčem. Míčovky korespondují se sportovkami, charakter tréninku odpovídá kolektivním míčovým hrám. Snahou je utužovat kladný vztah ke sportu a prohlubovat radost ze hry.

Míčovky vhodně navazují na sportovky, za předpokladu, že dítě upřednostňuje kolektivní hry s míčem.

TIP:
Ucelený přehled všech kroužků a kurzů naleznete vpravo v sekci ROZVRHY. V rychlé orientaci Vám pomůže barva kroužku z nabídky.