Online přihláška

Pole označená * jsou povinná.

Dětem navštěvujícím školní družinu je při vybraných kroužcích umožněn převod dětí ze školní družiny na kroužek a zpět do družiny.

Vyjádřený souhlas zákonných zástupců

a) Osobní údaje / Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracování osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Poskytnuté informace slouží k zasílání informací souvisejících s vybranou aktivitou, případně ke sdělení důležitých informací o Vašem dítěti při nenadále vzniklé situaci během tréninku.

b) Zveřejňování a publikování fotografií a videí z pořádaných akcí Atipic, z.s. / Souhlasím s možností publikace fotografií a videonahrávek vyplívajících z činnosti Atipic, z.s., které zachycují našeho syna/dceru za účelem propagace činnosti.

c) Pojištění / Vyjadřuji souhlas s tím, že při aktivitách kroužků Atipic, z.s. nejsou děti skupinově pojištěni.

d) Zdravotní způsobilost dítěte / Potvrzuji, že můj syn / dcera nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení.

e) Platnost přihlášky / Přihláška je platná na období jednoho roku od 9. 9. 2019 do 30. 6. 2020. V případě nezaplacení příspěvku, členství automaticky zaniká. Přihláška je strvzena provedením platby za zvolený kroužek.