Pohybová terapie / FYZIO

Individuální lekce s termínem objednání

Objednávky na tel.: +420 737 637 619

Kroužky a kurzy

/ pro skupinové cvičení zvolte příslušný odkaz

Pohybová terapie začíná ze středu těla a pracuje s člověkem jako celkem.
Učí sebevnímání, správnému dýchání, správnému držení těla
a správně vedenému pohybu tzn. pohybu plynulému,
koordinovanému a probíhajícímu ve třech anatomických rovinách. Navedení terapeutem je jednak způsobem verbálním a pak fyzickým, tzn. dotekem rukou.

Cílem je odstranění špatných pohybových stereotypů a jejich nahrazení, novými, pro tělo přirozenými, pohybovými vzorci. Doporučením je zvládnout a osvojit si techniky pohybu v individuálních lekcích a poté navázat na lekce skupinové.

Bez korekce, asistence a vnějšího náhledu se zpočátku
neobejdete. Při pravidelném cvičení však nenásilným způsobem své pohybové návyky změníte, naučíte se vnímat své tělo a to
nejen během cvičení, ale i v průběhu dne tzn. integrujete je do běžného života. Z nového způsobu pohybování se a sebevnímání pak profituje celý organismus člověka a to nejen v rovině fyzické, ale i psychické. Pozitivních, léčebných účinků je nespočet.

informační leták 2013

TIP:
Ucelený přehled všech kroužků a kurzů naleznete vpravo v sekci ROZVRHY. V rychlé orientaci Vám pomůže barva kroužku z nabídky.