Výletnění s Atipicem 2018 / 1. den

Předposlední týden v srpnu jsme jako již tradičně zahájili další ročník Výletnění. Letos už čtvrtý.  :o)

Po roce jsme se opět setkali v sokolovně, kde jsme si řekli základní informace,  rozdělili jsme se  do týmů a rovnou se pustili do první hry, při které jsme se pěkně rozehřáli a zároveň si upevnili barvu svého týmu. Po nácviku si děti daly první táborovku „Víčka“, následovala rozcvička a další hry na zapamatování si barvy svého týmu. Pak jsme vyrazili na autobus, kterým jsme se dopravili na Radlík a odtud procházkou lesem na hřiště, do Libře. V lese jsme nacvičovali hry Bouřku a Arizonu, které budeme průběžně zapojovat. Na hřišti jsme se zabydleli, posvačili, připravili si stoly na odpolední výtvarku a vymýšleli názvy a pokřiky pro svůj tým. Následoval oběd a pak hurá do výroby vlajek.  Parné odpoledne jsme si zpestřili  bezvadnou  vodní táborovkou „Sunarka“, při které děti předvedly skvělou spolupráci a týmového ducha.  Ještě odpolední svačinka, pořádně se osvěžit při vodních hrátkách, následně „oschnout“ při hře „Na babu“ a pro dnešek nám to musí bohužel stačit. Je čas vzít batohy na záda a upalovat na autobus. Tak ahooooj, hezky si odpočiňte a zítra se na vás všechny opět těšíme.
Lucka, Barča a Aleš