Sportovky a Atletická přípravka – 1. společný trénink

ATUT, SPUT je v úterý 10. 9. POZOR! od 13.30 – 14.15

Sraz účastníků je na parkovišti, před brankou do areálu sokolovny.

Rodiče dětí, ze školní družiny ZŠ Jílové u Prahy, prosím:

  1. o písemné vyjádření pro školní družinu, ohledně vyzvedávání a návratu dítěte ze zájmového kroužku.
    K tomuto účelu můžete využít formulář pro ŠD uložen v sekci dokumenty.
  2. o zaslání informace lektorovi, emailem na info@atipic.cz ohledně pokynu k vyzvednutí popř. předání dítěte do družiny.