Sportovky

Online přihláška

Kroužky pro děti

/ zvolte příslušný odkaz

Podporují všestranný rozvoj pohybových dovedností a zdatnosti dítěte.
Tréninky jsou koncipovány tak, aby v průběhu roku obsáhly co možná nejvíce dostupných sportů.
Vždy je zachována průprava charakteristických prvků pro dané sportovní odvětví. Do každé tréninkové jednotky je navíc vložena práce s míčem.

Děti se učí nejen technickému provedení jednotlivých prvků, ale i taktice ve hře.
V každém sportu je třeba disciplíny, avšak ve sportovkách je dětem nabídnut větší prostor k hrám. Jde nám především o pestrost a budování kladného vztahu ke sportu.

Pokud není dítě vyhraněné, cílevědomé, disciplinované, a nebo sport není zrovna jeho volbou, pak doporučujeme právě sportovky, ve kterých má dítko největší šanci projevit se a najít.

TIP:
Ucelený přehled všech kroužků a kurzů naleznete vpravo v sekci ROZVRHY. V rychlé orientaci Vám pomůže barva kroužku z nabídky.