SPKAM / Sportovky – Kamenný Přívoz *

Trénink /
Čtvrtek 14.15 – 15.00, v kombinaci
s jógou 14.00 – 15.00 / 2x 30 min.
Kamenný Přívoz – fotbalové hřiště TJ Tatran Kamenný Přívoz nebo učebna ZŠ
Určeno /
Dětem ZŠ Kamenný Přívoz
Charakter /
Tréninky jsou vedeny zcela v souladu se základní charakteristikou Sportovek, při nepříznivém počasí budeme kombinovat Sportovky s Jógou pro děti. Jedná se o ideální spojení dynamického cvičení se cvičením relaxačním.
Cena /
za I. pololetí (14. lekcí) 790,-
za II. pololetí (18. lekcí) 990,-
Platba /
Převodem na účet: 2678334193/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte
jméno dítěte a zvolený kroužek.
• V hotovosti na tréninku