Step aerobic

Online přihláška

Kroužky a kurzy

/ zvolte příslušný odkaz

  • Step aerobic – je součástí tréninků Aerobicu.

Step aerobic je jedna z mnoha forem aerobicu, platí pro něj stejné zásady. Je kondičním cvičením při hudbě zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, umocněn vystupováním na step neboli bedýnku.

Cvičení je vhodné pro děti, které už mají zkušenosti s aerobicem a mají chuť zkusit si jinou o něco intenzivnější formu. Děti se naučí jak základním krokům, tak jejich obměnám s náčiním i bez něj, spojeným do choreografie odpovídající jejich schopnostem a věku.

Kroužek Step aerobicu je vhodný pro všechny děti, které mají rády pohyb a hudbu. Do jednotlivých lekcí jsou propracovány i pohybové hry a aktivity, které u dětí podporují pohybové dovednosti a kladný vztah ke sportu. S růstem dětí a rozvojem jejich dovedností je pak rozvíjena i
tréninková jednotka. Velmi důležitou součástí tréninku je týmový duch a podpora všech členů skupiny.

TIP:
Ucelený přehled všech kroužků a kurzů naleznete vpravo v sekci ROZVRHY. V rychlé orientaci Vám pomůže barva kroužku z nabídky.