SAUT – Step Aerobic Úterý

Trénink /
Každé sudé úterý 15.15 – 16.00
Jílové u Prahy – sokolovna
Určeno /
Dětem bez omezení věku. Vhodné pro děti s předchozí zkušeností z aerobicu.
Charakter /
Tato hodina doplňuje kroužek Step aerobicu
SAPA vedený v pátek. V tréninku převládá
výuka jednotlivých kroků Step aerobicu,
nácvik choreografie se střední intenzitou,
která je umocněna výstupy na bedýnku.
Lekce je vyvážena pohybovými hrami a
průpravnými cviky z jiných sportů tak,
abychom podpořili všestrannost pohybového
rozvoje.
Cena /
za pol. (9. lekcí) 630,-