Yoga Fyziotherapy

Přihláška online

Kurzy:

/ zvolte příslušný odkaz

Cílený cvičební program na podporu Vašeho zdraví

Cvičení v menší skupince, v příjemném prostředí s dobrou
atmosférou a lektorem, který Vás provede hodinou
krok za krokem, v poklidném tempu.

Yoga Fyziotherapy vede k plynulému a koordinovanému pohybu v souladu s dechem. Představuje harmonické, vyvážené cvičení, kterému se učíte v postupných krocích, s nezbytnou pečlivostí provedení jednotlivých prvků a technik. Jedním z cílů je zlepšení a procítění Vámi vykonávaného pohybu.

Yoga Fyziotherapy se vyznačuje propracovaným pohybem,
který vychází ze znalostí anatomických základů a technik zapojujících hluboký stabilizační systém. Cvičení ulevuje a předchází potížím spojeným s bolestmi páteře, problémům jednotlivých kloubních spojení, napravuje vadné pohybové stereotypy. Zapojuje a posiluje ochablé svalstvo. Důkladným strečinkem prodlužuje a uvolňuje zkrácené svaly. Pohyb vedený ze středu těla, zapojuje hluboké svalové struktury, které významně ovlivňují způsob držení těla.

Pravidelným cvičením a správně vedeným pohybem můžete přímo ovlivnit kvalitu svého života, věnujte si proto, společně s námi,
hodinku času, ponechte plynout věci kolem
a převeďte pozornost k sobě samým.

Po absolvování 1. zkušební lekce (130,-) máte možnost volby. V případě volného místa, můžete Yogu Fyziotherapy navštěvovat v jednotlivých lekcích (lekce / 149,-), lépe je však pokračovat kurzově se zvýhodněnou cenou a garancí místa (lekce / 130,-). Zameškané lekce si můžete libovolně nahrazovat během pololetí, za předpokladu volného místa v nich.

Preferujeme a doporučujeme podobu kurzu, který umožňuje plynulý vývoj cvičebních lekcí. Tento přístup Vám také při cvičení, zajistí nikým nerušenou, klidnou atmosféru. Pokud chcete dojít skutečným účinkům, které je Vám Yoga Fyziotherapy schopná nabídnout, je dobré přistoupit k ní z dlouhodobé perspektivy.

Lidem mimo kurz je umožněn přístup do jednotlivých lekcí při volné kapacitě.

S sebou: Pohodlné oblečení, které vám umožní pohyb v plném rozsahu. Obuv nepotřebujete, jóga se cvičí na boso nebo v ponožkách. Z hygienických důvodů si každý nosí svou neklouzavou cvičební podložku a deku na přikrytí.

 

 

TIP:
Ucelený přehled všech kroužků a kurzů naleznete vpravo v sekci ROZVRHY. V rychlé orientaci Vám pomůže barva kroužku z nabídky.